Zavolejte nám +420 461 741 120 nebo pište na zos.jedlova@tiscali.cz
 
 
 
 
 
 
 
ZOS Jedlová, spol. s r.o.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Živočišná a rostlinná výroba Svitavy

 
Zemědělský podnik ZOS Jedlová, spol. s r.o. se na Svitavsku zabývá jak živočišnou výrobou (chov skotu, mléko), tak i rostlinnou výrobou.

Kontaktujte nás
 
 
 

ZOS Jedlová, spol. s r.o.

 
Náš zemědělský podnik se na Svitavsku specializuje jak na živočišnou výrobu, tak na rostlinnou výrobu. Do živočišné výroby patří produkce mléka a chov skotu. V rostlinné výrobě se soustředíme na pěstování obilovin, olejnin a pícnin.

Hospodaříme nedaleko města Polička v okrese Svitavy, na rozhraní Pardubického kraje a Kraje Vysočina.

 

Zemědělské služby a produkty

 
  • rostlinné komodity:
    řepka
    obiloviny
    krmiva pro živočišnou výrobu
  • mléko
  • zástavový skot
  • prosévání a obnova luk a pastvin - služba setí bezorebným secím strojem Great Plains V-300F s prutovými bránami s přísevem Einböck.

Pro zajištění optimálního stavu luk a pastvin je třeba pravidelně zasahovat do vývoje travních porostů přísevem, hnojením a smykováním. Pastviny se na jaře vláčí a je možné spojit vláčení s obnovou porostu přísevem pro zvýšení výnosů a kvality. A proto nabízíme volné kapacity bezorebného secího stroje a prutových bran.

Prutové brány s přívěsem se spolu se secím strojem uplatňují při údržbě a obnově trvalých travních porostů a přihnojování s mělkým zapravením. Také se využívají v systémech mělkého zpracování půdy, kde slouží k plošné homogenizaci posklizňových zbytků.