Zavolejte nám +420 461 741 120 nebo pište na zos.jedlova@tiscali.cz
 
 
 
 
 
 
 
ZOS Jedlová, spol. s r.o.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rostlinná výroba

 
 
 
  • rostlinné komodity:
    řepka
    obiloviny
    krmiva pro živočišnou výrobu
  • prosévání a obnova luk a pastvin - služba setí bezorebným secím strojem Great Plains V-300F s prutovými bránami s přísevem Einböck.

Pro zajištění optimálního stavu luk a pastvin je třeba pravidelně zasahovat do vývoje travních porostů přísevem, hnojením a smykováním. Pastviny se na jaře vláčí a je možné spojit vláčení s obnovou porostu přísevem pro zvýšení výnosů a kvality. A proto nabízíme volné kapacity bezorebného secího stroje a prutových bran.

Prutové brány s přívěsem se spolu se secím strojem uplatňují při údržbě a obnově trvalých travních porostů a přihnojování s mělkým zapravením. Také se využívají v systémech mělkého zpracování půdy, kde slouží k plošné homogenizaci posklizňových zbytků.